Disclaimer

Disclaimer

U heeft de website bezocht van Miracle Ice. Persoonlijke gegevens zoals namen, emailadressen en andere gerelateerde contactinformatie die op vrijwillige basis worden verstrekt, worden strikt vertrouwelijk bewaard en niet zonder toestemming aan derden worden verstrekt of openbaar worden gemaakt. De website van Miracle Ice wordt met de grootst mogelijke zorg onderhouden en beheerd.
De online formulieren bieden de mogelijkheid voor de gebruikers ons van zowel persoonlijke als professionele informatie te voorzien (zoals naam en e-mail). De informatie wordt alleen gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn aangeleverd.
De website van Miracle Ice bevat links naar andere sites die niet door Miracle Ice worden beheerd. Voor de inhoud van deze websites erkent Miracle Ice geen aansprakelijkheid, daar dit bij de beheerder casu quo de eigenaar van de betreffende website ligt. De website van Miracle Ice ondersteunt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen. Bezoekers van de website van Miracle Ice kunnen de verstrekte persoonlijke gegevens altijd inzien en/of wijzigen en kunnen zich kosteloos verzetten tegen verwerking van de gegevens voor bovenvermelde doeleinden.

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s (tezamen ‘merken’), zijn eigendom van of in licentie bij Miracle Ice en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Indien er zich op deze website afbeeldingen of teksten staan vermeld waarvoor intellectueel eigendomsrecht van toepassing is, dan is het verzoek Miracle Ice onverwijld hierover te informeren.

Print Friendly, PDF & Email